BODY CODE

12

12


20 MINUTA NË JAVË, Përfshirë: Programe stervitore te personalizuara, per cdo grup moshë, program ushqimor I personalizuar, instruktor personal, analiza te kompozicionit trupor, veshje , peshqir.

Artikuj të Ngjashëm

07 Aug 2015

3

20 MINUTA NË JAVË, Përfshirë: Programe stervitore te personalizuara, per cdo...

07 Aug 2015

6

20 MINUTA NË JAVË, Përfshirë: Programe stervitore te personalizuara, per cdo...